σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανακοινώσεις
9/11/2018 - Αλλαγές σε θέματα δεικτών ΕΚΤ μετά την ψήφιση του Κανονισμού Οmnibus 7/6/2018 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων (E' ΚΥΚΛΟΣ) 30/4/2018 - Νέα Ημερομηνία Προσκόμισης Δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων E' ΚΥΚΛΟΥ 30/4/2018 - Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων E’ Κύκλου 16/4/2018 - Έναρξη Υποβολής Ε’ Κύκλου Αιτήσεων 30/3/2018 - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8/12/2017 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων (Δ' ΚΥΚΛΟΣ) 9/11/2017 - Έναρξη Υποβολής Δ’ Κύκλου Αιτήσεων 16/10/2017 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 20/9/2017 - Νέα Ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 15/9/2017 - Νέα Ημερομηνία Προσκόμισης Δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων Γ' ΚΥΚΛΟΥ 15/9/2017 - Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων Γ’ Κύκλου 1/8/2017 - Έναρξη Υποβολής Γ’ Κύκλου Αιτήσεων 30/6/2017 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 22/6/2017 - Ανακοίνωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 2/3/2017 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων (Β' ΚΥΚΛΟΣ) 7/2/2017 - Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών υποψηφίων ωφελουμένων Β’ Κύκλου 1/2/2017 - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Προσκόμιση δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων Β' ΚΥΚΛΟΥ έως και την Παρασκευή 10/02/2017. 31/1/2017 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 23/1/2017 - Διόρθωση Πεδίων Αίτησης (Β' Κύκλου) Ωφελούμενων 13/1/2017 - Νέα Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών υποψηφίων ωφελουμένων Β’ Κύκλου 13/1/2017 - Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων Β’ Κύκλου 16/12/2016 - Έναρξη Υποβολής Β’ Κύκλου Αιτήσεων 14/12/2016 - Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων 18/11/2016 - Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών προσωρινά επιλεγέντων και επιλαχόντων 9/11/2016 - Ανακοίνωση Επιλαχόντων - Πίνακας Κατάταξης 3/11/2016 - Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών 1/11/2016 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 20/10/2016 - Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 3/10/2016 - Ανακοίνωση αναφορικά με τις διορθώσεις αιτήσεων ωφελουμένων 30/6/2016 - ΝΕΑ Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 11/5/2016 - Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 5/5/2016 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων 30/3/2016 - Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων 1/3/2016 - Διόρθωση Πεδίων Αίτησης Ωφελουμένου 19/2/2016 - Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 18/2/2016 - Διαδικασία Υποβολής Δικαιολογητικών 18/2/2016 - Συμπλήρωση πεδίου IBAN στην Αίτηση Ωφελουμένου 17/2/2016 - Επείγουσα Ενημέρωση 17/2/2016 - Συμπλήρωση Πεδίου «Είδος Εισοδήματος» στην Αίτηση Ωφελούμενου 17/2/2016 - Στάδια Υλοποίησης Έργου 16/2/2016 - Έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων και επιχειρήσεων