σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανακοίνωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ