σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους που έχουν επιλέγει προσωρινά, πως παρατείνεται η υποβολή δικαιολογητικών για την ένταξη τους στο οριστικό μητρώο ωφελουμένων  της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας  - LOGISTICS» έως 23/11/2016.