σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών υποψηφίων ωφελουμένων Β’ Κύκλου

Ενημερώνουμε του υποψηφίους ωφελούμενους του Β ‘ κύκλου της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας  - LOGISTICS»  ότι  μπορούν να υποβάλουν φάκελο με τα δικαιολογητικά, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην ηλεκτρονική αίτηση τους, έως 23/02/2017.