σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων και επιχειρήσεων

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων και επιχειρήσεων της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics, αρχίζει:

Για τους ωφελούμενους: από 16/2/2016 εως 31/3/2016 και ώρα 23:59μμ. Για να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση σας πατήστε ΕΔΩ

Για τις επιχειρήσεις: από 16/2/2016 εως 15/5/2016 και ώρα 23:59μμ. Για να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση σας πατήστε ΕΔΩ