σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδια Υλοποίησης Έργου

Τα Στάδια Υλοποίησης του έργου είναι τα κάτωθι:

  • Yποβολή αιτήσεων ωφελουμένων και επιχειρήσεων
  • Υλοποίηση Συμβουλευτικής
  • Επιλογή αναδόχου με διεθνή διαγωνισμό για την υλοποίησης της Θεωρητικής κατάρτισης
  • Πρακτική
  • Πιστοποίηση