σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων

Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας  - LOGISTICS» έως τις 31/5/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59μμ