σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στην ΕΕΔΕ  αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων για την Πράξη «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics».

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε εδώ  

Σας ενημερώνουμε ότι – στην περίπτωση που ανήκετε στους αποτυχόντες - τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για την πράξη, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελουμένων.