σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Νέα Ημερομηνία Προσκόμισης Δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων E' ΚΥΚΛΟΥ

Κατόπιν της παράτασης για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων E’ Κύκλου της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας  - LOGISTICS» έως τις 15/05/2018 και ώρα 23:59σας ενημερώνουμε οτι, η προθεσμία παραλαβής των δικαιολογητικών, που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση, από την ΕΕΔΕ, λήγει στις 22.05.2018 και ώρα 15:00