σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Διόρθωση Πεδίων Αίτησης Ωφελουμένου

Στη περίπτωση που οι αιτούντες έχουν καταχωρήσει λάθος στοιχεία σε ορισμένα πεδία της αίτησης τους, μπορούν να ενημερώσουν την ΕEΔΕ συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (Πεδίο: Επικοινωνία στην αρχική σελίδα), αναφέροντας υποχρεωτικά τα παρακάτω:

  • τον Αριθμό ΚΑΥΑΣ της αίτησής τους
  • το Ονοματεπώνυμο
  • το ΑΦΜ
  • το ΑΜΚΑ
  • το πεδίο της αίτησης που πρέπει να διορθωθεί.

 Ακολουθεί ενδεικτικά σχετικό παράδειγμα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

Για την αίτηση με τα παρακάτω στοιχεία:

  • Αριθμός ΚΑΥΑΣ: LO– 02222-02222-02222-02222
  • Ονοματεπώνυμο: Σο……  Γεώργιος
  • ΑΦΜ: 102XXXXXX
  • ΑΜΚΑ: 10ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Παρακαλώ όπως διορθώσετε:

1)    το πεδίο της αίτησης με τίτλο: ΑΜΚΑ.

Ο σωστός αριθμός ΑΜΚΑ είναι 0803ΧΧΧΧΧΧ

2)    το πεδίο της αίτησης με τίτλο: Ημ/νία έκδοσης Δελτίου Ανεργίας

Η σωστή ημερομηνία έκδοσης Δελτίου Ανεργίας είναι   15/10/20XX

3)    το πεδίο της αίτησης με τίτλο: Περιφερειακή ενότητα παρακολούθησης προγράμματος

Η σωστή Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης προγράμματος είναι: ΚΑΒΑΛΑΣ

4)    το πεδίο της αίτησης με τίτλο: Eίδος εισοδήματος (ατομικό ή οικογενειακό)

Το σωστό Είδος εισοδήματος είναι: Aτομικό 

5)    το πεδίο της αίτησης με τίτλο: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό

Το σωστό Είδος εισοδήματος είναι: Aτομικό μέχρι 3.500€

6)    το πεδίο της αίτησης με τίτλο: Επίπεδο Σπουδών

Το σωστό Επίπεδο Σπουδών είναι: Απόφοιτοι Κατώτερης Δευτεροβάθμιας